podciepany

podciepany – podrzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypodciepany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...podciepany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...podciepano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...podciepane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... podciepani; podciepane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...podciepane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...podciepanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...podciepanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...podciepanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...podciepanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...podciepanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...podciepanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...podciepanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... podciepanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... podciepanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
podciepanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...podciepanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... podciepany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..podciepano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... podciepane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
podciepanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... podciepane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
podciepanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...podciepanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...podciepanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...podciepanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...podciepanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...podciepanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..podciepanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...podciepanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...podciepanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...podciepanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...podciepany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...podciepano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... podciepane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...podciepani; podciepane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...podciepane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: podrzucowy, poprzez wielokrotne rzucenie np łopatą.

 

SI: Tyn piosek je podciepany pod mur, yno go zaś zarozki niy rozciepejcie.

PL: Ten piasek jest podrzucony pod mur, tylko go znowu zaraz nie rozrzućcie.

 

 

Podej dalij…