podciepnyty

podciepnyty – podrzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypodciepnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...podciepnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...podciepnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...podciepnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... podciepnyci; podciepnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...podciepnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...podciepnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...podciepnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...podciepnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...podciepnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...podciepnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...podciepnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...podciepnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... podciepnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... podciepnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
podciepnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...podciepnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... podciepnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..podciepnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... podciepnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
podciepnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... podciepnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
podciepnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...podciepnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...podciepnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...podciepnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...podciepnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...podciepnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..podciepnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...podciepnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...podciepnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...podciepnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...podciepnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...podciepnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... podciepnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...podciepnyci; podciepnyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...podciepnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: podrzucony, poprzez jednorazowy podrzut w całości.

 

SI: Koło było ukradziōne a potym podciepnyte na farze u farorza.

PL: Rower był skradziony, a pōźniej podrzucony na probostwie u księdza.

 

SI: Flaszka podciepnyto trza chycić, coby sie niy strzaskała.

PL: Butelkę podrzuconą trzeba złapać, żeby sie nie potłukła.

 

Podej dalij…