podropać

podropać (sie) – podrapać (pol.)

bezokolicznikpodropać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podropia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podropiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podropie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podropiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podropiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podropiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podropoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podropoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podropoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podropali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podropaliście; żeście podropali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podropali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podropała żech; podropałach; żech podropała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podropała żeś; podropałaś; żeś podropała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podropała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podropały my; my podropały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podropałyście; żeście podropały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podropały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podropało żech; żech podropało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podropało żeś; żeś podropało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podropało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podropoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podropoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podropoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podropali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podropali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podropali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podropała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podropała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podropała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podropały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podropały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podropały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podropało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podropało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podropało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podropej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podropie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podropejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podropiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podropoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podropoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podropoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podropali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podropali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podropali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podropała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podropała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podropała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podropały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podropały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podropały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podropało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podropało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podropało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podropoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podropoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podropoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podropali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podropali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podropali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podropała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podropała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podropała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podropały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podropały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podropały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podropało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podropało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podropało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodropany
rzeczownik odczasown.podropani
Rybnik

 

Podropej mie tam po plecach, bo cos mie gryzie.

Niy ciōngnij tego kota za ôgōn, bo cie podropie.

Ôstrzigejcie tymu dziecku te pazury, bo mie całej podropoł, jaszcze se co zrobi.

 

 

Podej dalij…