podciepać

podciepać – podrzucić (pol.)

bezokolicznikpodciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podciepaliście; żeście podciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podciepała żech; podciepałach; żech podciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podciepała żeś; podciepałaś; żeś podciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podciepały my; my podciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podciepałyście; żeście podciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podciepało żech; żech podciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podciepało żeś; żeś podciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodciepany
rzeczownik odczasown.podciepani
Rybnik

POL: podrzucić, poprzez wielokrotne rzucenie.

 

SI: Podciepoł żech dzisiej tyn piosek pod mur, yno go zaś zarozki niy rozciepcie.

PL: Podrzuciłem dzisiaj ten piasek pod mur, tylko go znowu zaraz nie rozrzućcie.

Podej dalij…