pogodzić

pogodzić (sie) – pogodzić (pol.)

bezokolicznikpogodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pogodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pogodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pogodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pogodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pogodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pogodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pogodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pogodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pogodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pogodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pogodziyliście; żeście pogodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pogodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pogodziyła żech; pogodziyłach; żech pogodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pogodziyła żeś; pogodziyłaś; żeś pogodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pogodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pogodziyły my; my pogodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pogodziyłyście; żeście pogodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pogodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pogodziyło żech; żech pogodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pogodziyło żeś; żeś pogodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pogodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pogodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pogodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pogodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pogodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pogodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pogodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pogodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pogodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pogodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pogodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pogodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pogodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pogodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pogodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pogodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pogōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pogodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pogōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pogodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pogodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pogodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pogodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pogodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pogodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pogodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pogodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pogodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pogodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pogodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pogodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pogodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pogodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pogodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pogodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pogodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pogodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pogodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pogodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pogodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pogodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pogodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pogodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pogodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pogodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pogodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pogodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pogodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pogodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pogodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypogodzōny
rzeczownik odczasown.pogodzyni
Rybnik

POL: pogodzić się z kimś, z czymś.

 

Mōj chłop sie już z tym pogodziōł, że dzieci ôstanōm za granicōm, ale jo niy poradza.

Kedyś my byli trocha powadzyni ze sōmsiadym, ale terazki my sie pogodziyli, chocioż wielkimi kamratami my niy sōm.

Podej dalij…