pole

pole – pole (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pole
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pola
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siepolu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pole
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...polym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…polu
Wołacz l. poj. Typole
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmpola
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…polōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siepolōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pola
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siepolami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…polach
Wołacz l. mn. Wy…pola
Przimiotnik (jaki? czyj?)polny

 

Tam niy ma wiyncyj chałupōw, yno same pola.

Niy pamiyntōm, ale musioł żech na przimo bez pola, bo mōm nogawice pod kolana ôd marasu.

Wrzesiyń na karku, a ôbiyli jeszcze stoji na polach skuli tej pogody.

 

Podziel się…