polepić

polepić (sie) – pokleić (pol.)

bezokolicznikpolepić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.polepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.polepisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.polepi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.polepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.polepicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.polepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.polepiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.polepiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.polepiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.polepiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.polepiyliście; żeście polepiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.polepiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.polepiyła żech; polepiyłach; żech polepiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.polepiyła żeś; polepiyłaś; żeś polepiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.polepiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..polepiyły my; my polepiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. polepiyłyście; żeście polepiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.polepiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.polepiyło żech; żech polepiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.polepiyło żeś; żeś polepiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.polepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech polepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś polepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł polepiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my polepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście polepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli polepiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech polepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś polepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była polepiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my polepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście polepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były polepiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech polepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś polepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było polepiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . polep
tr. rozk. l. poj 3. os.niech polepi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.polepcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech polepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. polepiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. polepiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.polepiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.polepiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. polepiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.polepiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.polepiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
polepiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.polepiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. polepiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.polepiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.polepiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. polepiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.polepiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.polepiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych polepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś polepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by polepiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my polepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście polepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by polepiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych polepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś polepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by polepiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my polepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście polepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by polepiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych polepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś polepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by polepiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypolepiōny
rzeczownik odczasown.polepiyni
Rybnik

 

Polepiōł żech ta połōmano szufloda, ale terazki trza doczkać, aż uschnie.

Kery sam polepiōł te abcybildry na te ôkno?

Sam mosz kartka, tōż sam se możesz polepić te swoji ôbrozki.

 

Podej dalij…