poloć

poloć (sie) – polać (pol.)

bezokolicznikpoloć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poleja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.polejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poleje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.polejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.polejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.polejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pololi my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pololiście; żeście pololi
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pololi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poloła żech; polołach; żech poloła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poloła żeś; polołaś; żeś poloła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poloła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poloły my; my poloły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. polołyście; żeście poloły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poloły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poloło żech; żech poloło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poloło żeś; żeś poloło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poloło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pololi
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pololi
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pololi
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poloła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poloła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poloła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poloły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poloły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poloły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poloło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poloło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poloło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . polyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poleje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.polyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech polejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pololi by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pololi byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pololi by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poloła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poloła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poloła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poloły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poloły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poloły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poloło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poloło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poloło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pololi
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pololi
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pololi
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poloła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poloła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poloła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poloły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poloły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poloły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poloło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poloło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poloło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoloty
rzeczownik odczasown.poloci
Rybnik

 

Polyj tam Zigusiowi, bo mo prōzny keliszek.

Dej pozōr, co sie niy polejesz tōm zupōm.

Niy zapōmnij poloć tego betōnga, bo tam je fest hyc.

Podej dalij…