pomatłać

pomatłać (sie) – poplątać (pol.)

bezokolicznikpomatłać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomatla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomatlesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomatle
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomatlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomatlecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomatlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomatłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomatłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomatłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomatłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomatłaliście; żeście pomatłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomatłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomatłała żech; pomatłałach; żech pomatłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomatłała żeś; pomatłałaś; żeś pomatłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomatłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomatłały my; my pomatłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomatłałyście; żeście pomatłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomatłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomatłało żech; żech pomatłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomatłało żeś; żeś pomatłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomatłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomatłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomatłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomatłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomatłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomatłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomatłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomatłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomatłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomatłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomatłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomatłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomatłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomatłej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomatle
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomatłejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomatlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomatłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomatłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomatłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomatłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomatłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomatłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomatłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomatłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomatłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomatłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomatłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomatłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomatłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomatłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomatłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomatłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomatłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomatłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomatłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomatłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomatłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomatłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomatłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomatłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomatłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomatłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomatłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomatłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomatłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomatłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. -. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomatłany
rzeczownik odczasown.pomatłani
Rybnik

 

Wejź tym dzieciōm ta wełna, bo ci jōm pomatlōm.

Dej pozōr, co ci tyn kot niy pomatle tej wełny, bo si enôōm bawi.

Niy pomatłejcie mi tych nici.

 

Podej dalij…