ponaciskać

ponaciskać (sie) – ponaciskać (pol.)

bezokolicznikponaciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ponaciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ponaciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ponacisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ponaciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ponaciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ponaciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ponaciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ponaciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ponaciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ponaciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ponaciskaliście; żeście ponaciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ponaciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ponaciskała żech; ponaciskałach; żech ponaciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ponaciskała żeś; ponaciskałaś; żeś ponaciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ponaciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ponaciskały my; my ponaciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ponaciskałyście; żeście ponaciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ponaciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ponaciskało żech; żech ponaciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ponaciskało żeś; żeś ponaciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ponaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ponaciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ponaciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ponaciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ponaciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ponaciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ponaciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ponaciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ponaciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ponaciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ponaciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ponaciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ponaciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ponaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ponaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ponaciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ponaciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ponacisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ponaciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ponaciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ponaciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ponaciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ponaciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ponaciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ponaciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ponaciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ponaciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ponaciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ponaciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. ponaciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ponaciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ponaciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ponaciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ponaciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ponaciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ponaciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ponaciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ponaciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ponaciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ponaciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ponaciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ponaciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ponaciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ponaciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ponaciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ponaciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ponaciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ponaciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ponaciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ponaciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyponaciskany
rzeczownik odczasown.ponaciskani
Rybnik

POL: nacisnać więcej, niż jeden raz, lub na więcej niż jedną rzecz.

 

Poniciskej pora razy na tyn szalter, możno zaskoczy.

 

Podej dalij…