ponytować

ponytować (sie) – ponitować (pol.)

bezokolicznikponytować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ponytuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ponytujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ponytuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ponytujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ponytujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ponytujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ponytowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ponytowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ponytowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ponytowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ponytowaliście; żeście ponytowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ponytowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ponytowała żech; ponytowałach; żech ponytowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ponytowała żeś; ponytowałaś; żeś ponytowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ponytowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ponytowały my; my ponytowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ponytowałyście; żeście ponytowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ponytowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ponytowało żech; żech ponytowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ponytowało żeś; żeś ponytowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ponytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ponytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ponytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ponytowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ponytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ponytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ponytowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ponytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ponytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ponytowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ponytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ponytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ponytowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ponytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ponytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ponytowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ponytuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ponytuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ponytujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ponytujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ponytowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ponytowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ponytowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ponytowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ponytowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ponytowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ponytowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ponytowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ponytowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ponytowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ponytowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ponytowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ponytowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ponytowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n. ponytowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ponytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ponytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ponytowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ponytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ponytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ponytowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ponytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ponytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ponytowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ponytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ponytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ponytowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ponytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ponytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ponytowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyponytowany
rzeczownik odczasown.ponytowani
Rybnik

 

Ponytujesz mi tyn gornek, bo mi sie rozciyk?

Starzik, to mieli rynka do wszystkigo: gornek ponytowali, koło sprawiyli.

 

Podej dalij…