poôdpisować

poôdpisować (sie) – poodpisywać (pol.)

bezokolicznikpoôdpisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdpisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdpisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdpisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdpisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdpisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdpisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdpisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdpisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdpisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdpisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdpisowaliście; żeście poôdpisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdpisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdpisowała żech; poôdpisowałach; żech poôdpisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdpisowała żeś; poôdpisowałaś; żeś poôdpisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdpisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdpisowały my; my poôdpisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdpisowałyście; żeście poôdpisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdpisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdpisowało żech; żech poôdpisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdpisowało żeś; żeś poôdpisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdpisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdpisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdpisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdpisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdpisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdpisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdpisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdpisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdpisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdpisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdpisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdpisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdpisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdpisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdpisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdpisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdpisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdpisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdpisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdpisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdpisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdpisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdpisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdpisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdpisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdpisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdpisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdpisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdpisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdpisowany
rzeczownik odczasown.ôdpisowani
Rybnik

 

Poôdpisujcie se nōmery z tego mobilnioka, jak go kaj posywocie, co wōm niy poślōm inkszego nazod.

Poôdpisowoł żeś już tym ciotkōm, co sie zaś niy bydōm gorszyły na nas?

Poôdpisuj mi nōmery z totka, bo jo mōm na drugo.

 

Podej dalij…