popalcować

popalcować (sie) – popalcować (pol.)

bezokolicznikpopalcować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popalcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popalcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popalcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popalcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popalcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popalcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popalcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popalcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popalcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popalcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popalcowaliście; żeście popalcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popalcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popalcowała żech; popalcowałach; żech popalcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popalcowała żeś; popalcowałaś; żeś popalcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popalcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popalcowały my; my popalcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popalcowałyście; żeście popalcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popalcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popalcowało żech; żech popalcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popalcowało żeś; żeś popalcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popalcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popalcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popalcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popalcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popalcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popalcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popalcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popalcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popalcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popalcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popalcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popalcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popalcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popalcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popalcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popalcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popalcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popalcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popalcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popalcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popalcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popalcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popalcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popalcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popalcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popalcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popalcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popalcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popalcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. popalcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popalcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popalcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popalcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popalcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popalcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popalcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popalcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popalcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popalcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popalcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popalcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popalcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popalcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popalcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popalcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popalcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popalcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popalcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popalcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popalcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopalcowany
rzeczownik odczasown.popalcowani
Rybnik

 

Kej żeś se popalcowoł tyn bōmbōn, tōż se go terazki zjydz.

Kery mi zaś popalcowoł te zgrzadło?

NIy popalcujcie mi tych szolek, bo żech ich ekstra pucowała.

 

 

 

Podej dalij…