poprzebuwany

poprzebuwany – poprzebierany, pozmieniany (pol.)

imiesłōw przymiotn. biernypoprzebuwany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...poprzebuwany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...poprzebuwano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...poprzebuwane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... poprzebuwani; poprzebuwane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...poprzebuwane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...poprzebuwanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...poprzbuwanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...poprzbuwanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...poprzebuwanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...poprzebuwanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...poprzebuwanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...poprzebuwanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... poprzebuwanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... poprzebuwanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
poprzebuwanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...poprzebuwanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... poprzebuwany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..poprzebuwano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... poprzebuwane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
poprzebuwanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... poprzebuwane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
poprzebuwanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...poprzebuwanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...poprzebuwanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...poprzebuwanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...poprzebuwanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...poprzebuwanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..poprzebuwanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...poprzebuwanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...poprzebuwanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...poprzebuwanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...poprzebuwany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...poprzebuwano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... poprzebuwane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...poprzebuwani; poprzebuwane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...poprzebuwane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: poprzebuwany – pozmieniany, dotyczy zmiany obuwia.

 

SI: Rechtōr sie yno podziwoł, a kery niy mioł poprzebuwanych strzewikōw, zarozki dostoł dwuja.

PL: Naczyciel popatrzył tylko, a kto nie miał przebranych butów, od razu dostał dwóję.

 

SI: Wszyscy muszōm mieć poprzebuwane strzewiki, coby mōc wlyź do klasy.

PL: Wszyscy muszą mieć poprzebierane buty, żeby móc wejść do klasy.

 

Podej dalij…