poprziciskać

poprziciskać (sie) – poprzyciskać (pol.)

bezokolicznikpoprziciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poprziciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poprziciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poprzicisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poprziciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poprziciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poprziciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poprziciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poprziciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poprziciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poprziciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poprziciskaliście; żeście poprziciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poprziciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poprziciskała żech; poprziciskałach; żech poprziciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poprziciskała żeś; poprziciskałaś; żeś poprziciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poprziciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poprziciskały my; my poprziciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poprziciskałyście; żeście poprziciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poprziciskało żech; żech poprziciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poprziciskało żeś; żeś poprziciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poprziciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poprziciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poprziciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poprziciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poprziciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poprziciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poprziciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poprziciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poprziciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poprziciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poprziciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poprziciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poprziciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poprziciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poprziciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poprziciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poprziciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poprzicisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poprziciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poprziciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poprziciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poprziciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poprziciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poprziciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poprziciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poprziciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poprziciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poprziciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poprziciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. poprziciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poprziciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poprziciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poprziciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poprziciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poprziciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poprziciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poprziciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poprziciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poprziciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poprziciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poprziciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poprziciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poprziciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poprziciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poprziciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poprziciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poprziciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poprziciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poprziciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poprziciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoprziciskany
rzeczownik odczasown.poprziciskani
Rybnik

 

Poprziciskej ta plała kamiyniami, coby jōm wiater niy porwoł.

 

 

Podej dalij…