poseblykany

poseblykany – porozbierany, rozebrany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyposeblykany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...poseblykany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...poseblykano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...poseblykane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... poseblykani; poseblykane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...poseblykane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...poseblykanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...poseblykanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...poseblykanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...poseblykanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...poseblykanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...poseblykanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...poseblykanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... poseblykanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... poseblykanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
poseblykanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...poseblykanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... poseblykany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..poseblykano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... poseblykane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
poseblykanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... poseblykane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
poseblykanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...poseblykanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...poseblykanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...poseblykanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...poseblykanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...poseblykanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..poseblykanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...poseblykanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...poseblykanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...poseblykanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...poseblykany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...poseblykano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... poseblykane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...poseblykani; poseblykane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...poseblykane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: rozebrana więcej, niż jedna osoba, lub więcej niż jedna część garderoby.

 

SI: Niy lotejcie tacy poseblykani po dworze, bo bydziecie chorzi.

PL: Nie biegajcie tacy porozbierani po podwórku, bo będziecie chorzy.

 

SI: Zapōmnioł żech na noc psa spuścieć, ale już żech je poseblykany, tōż niy chce mi sie wylazować na dwōr.

PL: Zapomniałem na noc uwolnić psa, a już jestem porozbierany, więc nie chce mi się wychodzić na podwórko.

 

Podej dalij…