posmyrszczać

posmyrszczać (sie) – pomarszczyć (pol.)

bezokolicznikposmyrszczać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.posmyrszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.posmyrszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.posmyrszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.posmyrszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.posmyrszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.posmyrszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posmyrszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posmyrszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posmyrszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posmyrszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posmyrszczaliście; żeście posmyrszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posmyrszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posmyrszczała żech; posmyrszczałach; żech posmyrszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posmyrszczała żeś; posmyrszczałaś; żeś posmyrszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posmyrszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posmyrszczały my; my posmyrszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posmyrszczałyście; żeście posmyrszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posmyrszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posmyrszczało żech; żech posmyrszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posmyrszczało żeś; żeś posmyrszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posmyrszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posmyrszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posmyrszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posmyrszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posmyrszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posmyrszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posmyrszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posmyrszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posmyrszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posmyrszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posmyrszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posmyrszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posmyrszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posmyrszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posmyrszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posmyrszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . posmyrszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech posmyrszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.posmyrszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech posmyrszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posmyrszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posmyrszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posmyrszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posmyrszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posmyrszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posmyrszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posmyrszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posmyrszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posmyrszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posmyrszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posmyrszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posmyrszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posmyrszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posmyrszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posmyrszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posmyrszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posmyrszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posmyrszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posmyrszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posmyrszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posmyrszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posmyrszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posmyrszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posmyrszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posmyrszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posmyrszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posmyrszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posmyrszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posmyrszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posmyrszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposmyrszczany
rzeczownik odczasown.posmyrszczani
Rybnik

 

SI: Wejż, a posmyrszczej trocha te gardiny, aż ich bydzie co w tym ôknie widać.

PL: Weż i pomarszcz trochę te firany, żeby je było coś w tym oknie widać.

 

SI: Na starość sie człowiekowi gymba sama posmyrszczo.

PL: Na starość się człowiekowi twarz sama pomarszczy.

 

Podej dalij…