pospisować

pospisować (sie) – pospisywać (pol.)

bezokolicznikpospisować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pospisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pospisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pospisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pospisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pospisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pospisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pospisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pospisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pospisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pospisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pospisowaliście; żeście pospisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pospisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pospisowała żech; pospisowałach; żech pospisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pospisowała żeś; pospisowałaś; żeś pospisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pospisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pospisowały my; my pospisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pospisowałyście; żeście pospisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pospisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pospisowało żech; żech pospisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pospisowało żeś; żeś pospisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pospisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pospisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pospisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pospisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pospisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pospisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pospisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pospisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pospisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pospisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pospisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pospisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pospisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pospisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pospisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pospisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pospisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pospisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pospisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pospisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pospisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pospisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pospisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pospisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pospisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pospisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pospisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pospisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pospisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pospisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pospisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pospisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pospisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pospisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pospisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pospisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pospisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pospisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pospisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pospisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pospisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pospisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pospisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pospisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pospisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pospisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pospisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pospisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pospisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pospisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypospisowany
rzeczownik odczasown.pospisowani
Rybnik

 

Pospisowoł żech se miana roztomańtych zōmkōw, a terazki roz za czas keryś nawiydzōm.

Musisz mi pospisować miana tych twojich kwiotkōw.

 

Podej dalij…