postrzylać

postrzylać (sie) – postrzelać (pol.)

bezokolicznikpostrzylać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.postrzylōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.postrzylosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.postrzylo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.postrzylōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.postrzylocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.postrzylajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.postrzyloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.postrzyloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.postrzyloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.postrzylali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.postrzylaliście; żeście postrzylali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.postrzylali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.postrzylała żech; postrzylałach; żech postrzylała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.postrzylała żeś; postrzylałaś; żeś postrzylała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.postrzylała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..postrzylały my; my postrzylały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. postrzylałyście; żeście postrzylały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.postrzylały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.postrzylało żech; żech postrzylało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.postrzylało żeś; żeś postrzylało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.postrzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech postrzyloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś postrzyloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł postrzyloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my postrzylali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście postrzylali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli postrzylali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech postrzylała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś postrzylała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była postrzylała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my postrzylały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście postrzylały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były postrzylały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech postrzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś postrzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było postrzylało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . postrzylej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech postrzylo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.postrzylejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech postrzylajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. postrzyloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. postrzyloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.postrzyloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.postrzylali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. postrzylali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.postrzylali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.postrzylała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
postrzylała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.postrzylała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. postrzylały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.postrzylały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.postrzylały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. postrzylało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.postrzylało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.postrzylało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych postrzyloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś postrzyloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by postrzyloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my postrzylali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście postrzylali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by postrzylali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych postrzylała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś postrzylała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by postrzylała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my postrzylały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście postrzylały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by postrzylały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych postrzylało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś postrzylało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by postrzylało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypostrzylany
rzeczownik odczasown.postrzylani
Rybnik

 

Niy dowej tymu dziecku tej flinty, bo jeszcze kerego postrzylo.

Przidź kedy, to postrzylōmy se z luftbiksy do tarcze.

 

Podej dalij…