postyknyć

postyknyć – nadążyć (pol.)

bezokolicznikpostyknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.postykna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.postykniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.postyknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.postyknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.postykniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.postyknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.postyknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.postyknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.postyknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.postykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.postykliście; żeście postykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.postykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.postykła żech; postykłach; żech postykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.postykła żeś; postykłaś; żeś postykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.postykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..postykły my; my postykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. postykłyście; żeście postykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.postykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.postykło żech; żech postykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.postykło żeś; żeś postykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.postykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech postyknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś postyknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł postyknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my postykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście postykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli postykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech postykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś postykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była postykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my postykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście postykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były postykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech postykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś postykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było postykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . postyknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech postyknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.postyknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech postyknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. postyknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. postyknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.postyknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.postykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. postykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.postykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.postykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
postykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.postykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. postykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.postykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.postykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. postykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.postykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.postykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych postyknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś postyknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by postyknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my postykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście postykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by postykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych postykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś postykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by postykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my postykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście postykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by postykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych postykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś postykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by postykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.postyknyci
Rybnik

 

Jak jo zaczna siyc, to za mnōm dwie ubiyraczki niy postyknōm ubiyrać.

Przi tymu mularzowi jedyn handlager niy postyknie handlangrować.

Niy leć tak, bo jo za tobōm niy postykna tak wartko.

Podej dalij…