poszelōntać

poszelōntać (sie) – potrząsnąć, pomieszać ciecz (pol.)

bezokolicznikposzelōntać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poszelōntōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poszelōntosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poszelōnto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poszelōntōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poszelōntocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poszelōntajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poszelōntoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poszelōntoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poszelōntoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poszelōntali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poszelōntaliście; żeście poszelōntali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poszelōntali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poszelōntała żech; poszelōntałach; żech poszelōntała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poszelōntała żeś; poszelōntałaś; żeś poszelōntała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poszelōntała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poszelōntały my; my poszelōntały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poszelōntałyście; żeście poszelōntały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poszelōntały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poszelōntało żech; żech poszelōntało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poszelōntało żeś; żeś poszelōntało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poszelōntało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poszelōntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poszelōntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poszelōntoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poszelōntali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poszelōntali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poszelōntali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poszelōntała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poszelōntała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poszelōntała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poszelōntały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poszelōntały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poszelōntały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poszelōntało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poszelōntało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poszelōntało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poszelōntej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poszelōnto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poszelōntejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poszelōtajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poszelōntoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poszelōntoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poszelōntoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poszelōntali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poszelōntali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poszelōntali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poszelōntała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poszelōntała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poszelōntała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poszelōntały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poszelōntały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poszelōntały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poszelōntało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poszelōntało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poszelōntało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poszelōntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poszelōntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poszelōntoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poszelōntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poszelōntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poszelōntali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poszelōntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poszelōntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poszelōntała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poszelōntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poszelōntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poszelōntały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poszelōntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poszelōntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poszelōntało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposzelōntany
rzeczownik odczasown.poszelōntani
Rybnik

POL: potrząsnąć, pomieszac ciecz, poprzez energczne potrząsanie pojemnikiem, w którym ta ciecz się znajduje.

 

SI: Poszelōntej trocha biksōm, coby ta farba pomiyszać, yno dej pozōr, aż sie niy polejesz.

PL: Wstrząśnij trochę puszką, żeby wymieszac tę farbę, tylko uważaj, żeby się nie polać.

 

SI: Trocha żeś poszelōntoł tym kiblym, tōż musza chwila doczkać, aż sie ta woda ustoji.

PL: Trochę wstrząsnąłeś tym wiadrem, więc muszę zaczekać chwilę, zanim się ta woda ustoi.

Podej dalij…