pouciskać

pouciskać (sie) – poupychać (pol.)

bezokolicznikpouciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pouciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pouciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poucisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pouciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pouciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pouciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pouciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pouciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pouciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pouciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pouciskaliście; żeście pouciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pouciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pouciskała żech; pouciskałach; żech pouciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pouciskała żeś; pouciskałaś; żeś pouciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pouciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pouciskały my; my pouciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pouciskałyście; żeście pouciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pouciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pouciskało żech; żech pouciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pouciskało żeś; żeś pouciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pouciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pouciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pouciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pouciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pouciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pouciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pouciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pouciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pouciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pouciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pouciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pouciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pouciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pouciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pouciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pouciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pouciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poucisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pouciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pouciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pouciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pouciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pouciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pouciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pouciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pouciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pouciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pouciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pouciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pouciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pouciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pouciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pouciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pouciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pouciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pouciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pouciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pouciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pouciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pouciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pouciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pouciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pouciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pouciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pouciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pouciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pouciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pouciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pouciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pouciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypouciskany
rzeczownik odczasown.pouciskani
Rybnik

 

Jako ty to chcesz pouciskać do tego kofra?

Pouciskej te ksiōnżki, coby sam jeszcze ta jedna wrazić.
Pouciskejcie te stołki, coby sam jszcze jedyn wloz.

 

Podej dalij…