powganiać

powganiać (sie) – powpędzać,wpędzić (pol.)

bezokolicznikpowganiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powganialiście; żeście powganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powganiała żech; powganiałach; żech powganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powganiała żeś; powganiałaś; żeś powganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powganiały my; my powganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powganiałyście; żeście powganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powganiało żech; żech powganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powganiało żeś; żeś powganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowganiany
rzeczownik odczasown.powganiani
Rybnik

POL: powpędzać, wpędzić więcej niż jedną sztukę.

 

Jo powganiōm te barany do chlywa, a ty pozawiyrej ich do chlywikōw.

Kaj zaś te kury przelazły bez tyn płot? Trza iś a ich powganiać nazod na plac.

 

Podej dalij…