powpadować

powpadować – powpadać (pol.)

bezokolicznikpowpadować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powpaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powpadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powpaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powpadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powpadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powpadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powpadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powpadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powpadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powpadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powpadowaliście; żeście powpadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powpadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powpadowała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powpadowała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powpadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powpadowały my; my powpadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powpadowałyście; żeście powpadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powpadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powpadowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powpadowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powpadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powpadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powpadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powpadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powpadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powpadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powpadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powpadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powpadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powpadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powpadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powpadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powpadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powpadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powpadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powpadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powpaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powpaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powpadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powpadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powpadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powpadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powpadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powpadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powpadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powpadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powpadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powpadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powpadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powpadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powpadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powpadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powpadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powpadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powpadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. był bych powpadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powpadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powpadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powpadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powpadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powpadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powpadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powpadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powpadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powpadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powpadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powpadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powpadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powpadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powpadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.powpadowani
Rybnik

 

Cofnijcie sie trocha dalij ôd brzega, aż niy powpadujecie do rzyki.

Zaś żeś tej studnie niy przikrōł a powpadowało tam pełno listkōw ze brzōzki.

Musisz cofnyć tyn szranczek, bo mi tam powpadowały jakiś klamory.

 

 

Podej dalij…