powyganiać

powyganiać (sie) – powypędzać (pol.)

bezokolicznikpowyganiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powyganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powyganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powyganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powyganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powyganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.powyganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.powyganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.powyganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.powyganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.powyganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.powyganialiście; żeście powyganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.powyganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.powyganiała żech; powyganiałach; żech powyganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.powyganiała żeś; powyganiałaś; żeś powyganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.powyganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..powyganiały my; my powyganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. powyganiałyście; żeście powyganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.powyganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.powyganiało żech; żech powyganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.powyganiało żeś; żeś powyganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.powyganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech powyganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś powyganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł powyganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my powyganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście powyganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli powyganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech powyganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś powyganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była powyganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my powyganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście powyganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były powyganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech powyganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś powyganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było powyganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powyganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powyganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powyganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech powyganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. powyganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powyganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.powyganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.powyganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. powyganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.powyganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.powyganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
powyganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.powyganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. powyganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.powyganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.powyganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. powyganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.powyganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.powyganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych powyganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś powyganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by powyganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my powyganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście powyganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by powyganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych powyganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś powyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by powyganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my powyganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście powyganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by powyganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych powyganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś powyganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by powyganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypowyganiany
rzeczownik odczasown.powyganiani
Rybnik

 

Prziszli sam jakiś Cygōny  na plac, ale tata ich zarozki powyganioł.

Powyganiej te krowy na łōnka.

Te łebki spinały sie tam po strōmach za tymi niyzdrzałymi cześniami, tōż żech ich bōł pogōniōł.

Podej dalij…