pozaciskać

pozaciskać (sie) – pozapychac, pozaciskać (pol.)

bezokolicznikpozaciskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozaciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozaciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozacisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozaciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozaciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozaciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozaciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozaciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozaciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozaciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozaciskaliście; żeście pozaciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozaciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozaciskała żech; pozaciskałach; żech pozaciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozaciskała żeś; pozaciskałaś; żeś pozaciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozaciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozaciskały my; my pozaciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozaciskałyście; żeście pozaciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozaciskało żech; żech pozaciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozaciskało żeś; żeś pozaciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozaciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozaciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozaciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozaciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozaciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozaciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozaciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozaciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozaciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozaciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozaciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozaciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozaciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozaciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozaciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozacisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozaciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozaciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozaciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozaciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozaciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozaciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozaciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozaciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozaciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozaciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozaciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pozaciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozaciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozaciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozaciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozaciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozaciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozaciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozaciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozaciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozaciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozaciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozaciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozaciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozaciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozaciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozaciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozaciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozaciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozaciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozaciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozaciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozaciskany
rzeczownik odczasown.pozaciskani
Rybnik

 

Jak tak bydymy stowac tymi autami ble jako, to sie tak pozaciskōmy, że za chwila żodyn stōnd niy wyjedzie.

Pozaciskej dobrze te kłodki, aż kero niy ôstanie ôtwarto.

 

 

Podej dalij…