pozasuwać

pozasuwać (sie) – pozasypywać (pol.)

bezokolicznikpozasuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozasuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozasuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozasuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozasuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozasuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozasuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozasuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozasuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozasuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozasuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozasuwaliście; żeście pozasuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozasuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozasuwała żech; pozasuwałach; żech pozasuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozasuwała żeś; pozasuwałaś; żeś pozasuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozasuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozasuwały my; my pozasuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozasuwałyście; żeście pozasuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozasuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozasuwało żech; żech pozasuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozasuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozasuwało żeś; żeś pozasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozasuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozasuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozasuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozasuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozasuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozasuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozasuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozasuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozasuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozasuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozasuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozasuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozasuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozasuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozasuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozasuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozasuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozasuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozasuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozasuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozasuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozasuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozasuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozasuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozasuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozasuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozasuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozasuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozasuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozasuwany
rzeczownik odczasown.pozasuwani
Rybnik

 

Wejź łopata a pozasuwej te dziury, co pies wykopoł, bo jeszcze kery szłapa złōmie.

Mieli my sam wykopane dziury, zandgruby, kaj my piosek brali, ale już my to wszystko pozasuwali.

Majōm nōm sam bezmała kłaś ruły z gulikami, a ranty przi drōgach pozasuwajōm.

 

Podej dalij…