pozbyć

pozbyć – zgubić, stracić, wyrzucić, usunąć (pol.)

bezokolicznikpozbyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozbyda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozbydziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozbydzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozbydymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozbydziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozbydōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozbōł żech; żech pozbōł
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozbōł żeś; żeś pozbōł
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozbōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozbyli my; my pozbyli
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozbyliście; żeście pozbyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozbyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozbyła żech; pozbyłach; żech pozbyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozbyła żeś; pozbyłaś; żeś pozbyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozbyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozbyły my; my pozbyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozbyłyście; żeście pozbyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozbyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozbyło żech; żech pozbyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozbyło żeś; żeś pozbyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozbyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozbōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozbōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozbōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozbyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozbyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozbyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozbyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozbyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozbyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozbyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozbyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozbyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozbyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozbyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozbyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozbydź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozbydzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozbydźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozbydōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozbōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozbōł byś; byś pozbōł
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozbōł by: by pozbōł
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozbyli by my: by my pozbyli
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozbyli byście: byście pozbyli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozbyli by; by pozbyli
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozbyła bych; bych pozbyła
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozbyła byś; byś pozbyła
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozbyła by; by pozbyła
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozbyły by my; by my pozbyły
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozbyły byście; byście pozbyły
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozbyły by; by pozbyły
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. było bych; bych pozbyło
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozbyło byś; byś pozbyło
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozbyło by; by pozbyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozbōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozbōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozbōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozbyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozbyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozbyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozbyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozbyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozbyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozbyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozbyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozbyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozbyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozbyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozbyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozbyty
rzeczownik odczasown.pozbyci
Rybnik

POL: (1) zgubić; (2) stracić; (3) wyrzucić; (4) usunąć

 

Dej pozōr, aż sie niy pozbydzisz kaj tego kofra.

Roz żech yno poszoł z paryzolym, a zarozki żech si go pozbōł.

Mōm na placu hołda złōmu, a niy wiym jako sie tego pozbyć.

Wiy wiysz, kery by chcioł stare lōnty za darmo,  bo chca sie tego pozbyć ze szranku?.

Podej dalij…