pozbyty

pozbyty – utracony, wyrzucony, ukradziony, wyzbuty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypozbyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...pozbyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...pozbyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...pozbyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... pozbyci; pozbyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...pozbyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...pozbytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...pozbytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...pozbytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...pozbytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...pozbytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...pozbytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...pozbytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... pozbytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... pozbytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
pozbytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...pozbytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... pozbyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..pozbyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... pozbyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
pozbytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... pozbyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
pozbytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...pozbytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...pozbytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...pozbytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...pozbytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...pozbytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..pobytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...pozbytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...pozbytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...pozbytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...pozbyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...pozbyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... pozbyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...pozbyci; pozbyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...pozbyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Już je pozbyty tyn stary piec, boch godała Alojzowi, a ôn go na złōm zawiōz.

PL: Już jest wyzbyty ten stary piec, bo mówiłam Alojzemu i on zawiózł go na złom.

 

SI :Już mosz koło pozbyte, a godała żech ci, że niy mosz go na noc ôstawiać na dworze.

PL: Już masz rower ukradziony, a mówiłam ci, że nie masz go zostawiać nocą na podwórku.

Podej dalij…