pozbywać

pozbywać (sie) – gubić, tracić, usuwać, wyrzucać, oddawać (pol.)

bezokolicznikpozbywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pozbywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pozbywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pozbywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pozbywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pozbywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pozbywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pozbywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pozbywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pozbywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pozbywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pozbywaliście; żeście pozbywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pozbywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pozbywała żech; pozbywałach; żech pozbywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pozbywała żeś; pozbywałaś; żeś pozbywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pozbywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pozbywały my; my pozbywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pozbywałyście; żeście pozbywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pozbywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pozbywało żech; żech pozbywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pozbywało żeś; żeś pozbywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pozbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pozbywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pozbywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pozbywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pozbywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pozbywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pozbywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pozbywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pozbywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pozbywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pozbywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pozbywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pozbywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pozbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pozbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pozbywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pozbywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pozbywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pozbywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pozbywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pozbywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pozbywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pozbywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pozbywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pozbywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pozbywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pozbywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pozbywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pozbywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pozbywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pozbywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pozbywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pozbywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pozbywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pozbywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pozbywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pozbywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pozbywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pozbywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pozbywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pozbywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pozbywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pozbywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pozbywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pozbywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pozbywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pozbywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pozbywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pozbywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pozbywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pozbywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pozbywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pozbywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pozbywali; bydymy pozbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pozbywali; bydziecie pozbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pozbywali; bydōm pozbywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pozbywała; byda pozbywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pozbywała; bydziesz pozbywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pozbywała; bydzie pozbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pozbywały; bydymy pozbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pozbywały; bydziecie pozebywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pozbywały; bydōm pozbywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pozbywało; byda pozbywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pozbywało; bydziesz pozbywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pozbywało; bydzie pozbywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypozbywany
rzeczownik odczasown.pozbywani
Rybnik

POL: (1) gubić; (2) tracić; (3) usuwać; (4) wyrzucać; (5) oddawać.

 

Jo sie niy rod pozbywōm tych tajlōw. Moga ci pożyczać, ale niy sprzedać.

My sie pozbywōmy starych lōntōw, jak zbiyrajōm ich ze Caritasu.

 

 

Podej dalij…