przebleczōny

przebleczōny – przebrany, zmieniony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyprzebleczōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przebleczōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przebleczōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przebleczōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przebleczōni; przebleczōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przebleczōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przebleczōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przebleczōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przebleczōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przebleczōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przebleczōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przebleczōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przebleczōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przebleczōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przebleczōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przebleczōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przebleczōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przebleczōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przebleczōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przebleczōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przebleczōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przebleczōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przebleczōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przebleczōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przebleczōnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przebleczōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przebleczōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przebleczōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przebleczōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przebleczōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przebleczōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przebleczōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przebleczōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przebleczōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przebleczōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przebleczōni; przebleczōne
Wołacz. l. mn. r nmos. Wy...przebleczōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: przebleczōny, dotyczy zmiany ubrania na inne.

 

Tyś jeszcze niy ma przebleczōny, dyć za chwila sam bydzie mulorz, a musi mieć już malta namiyszano.

Tyś jeszcze niy ma przebleczōno? Dyć wiysz, że mōmy jechać do miasta.

Pierziny sōm świyżo przebleczōne, tōż, cobyś mi niy wloz dō nich taki zmazany.

 

Podziel się…