przebuć

przebuć (sie) – przebrać buty (pol.)

bezokolicznikprzebuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przebuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przebujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przebuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przebujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przebujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przebujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przebuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przebuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przebuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przebuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przebuliście; żeście przebuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przebuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przebuła żech; przebułach; żech przebuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przebuła żeś; przebułaś; żeś przebuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przebuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przebuły my; my przebuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przebułyście; żeście przebuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przebuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przebuło żech; żech przebuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przebuło żeś; żeś przebuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przebuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przebuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przebuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przebuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przebuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przebuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przebuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przebuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przebuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przebuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przebuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przebuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przebuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przebuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przebuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przebuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przebuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przebuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przebujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przebujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przebuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przebuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przebuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przebuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przebuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przebuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przebuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przebuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przebuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przebuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przebuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przebuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przebuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przebuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przebuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przebuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przebuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przebuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przebuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przebuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przebuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przebuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przebuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przebuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przebuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przebuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przebuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przebuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przebuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przebuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzebuty
rzeczownik odczasown.przebuci
Rybnik

 

Przebuj se te strzewiki, sam mosz lacze, a niy deptej starce po tepichach.

Doczkej, yno se strzewiki przebuja, bo mie cisnōm.

We taszce mōm strzewiki do przebucio, bo w tych na wysokim krōmfleku bych niy dała rady wydeptać cały dziyń.

Podej dalij…