przebuty

przebuty – przebrany, zmieniony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyprzebuty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przebuty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przebuto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przebute
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przebuci; przebute
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przebute
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przebutego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przebutej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przebutego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przebutych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przebutych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przebutymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przebutej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przebutymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przebutym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
przebutym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przebutego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przebuty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przebuto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przebute
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przebutych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przebute
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przebutym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przebutōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przebutym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przebutymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przebutymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przebutym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przebutej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przebutym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przebutych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przebutych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przebuty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przebuto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przebute
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przebuci; przebute
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przebute
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: przebuty, dotyczy przebrania, zmiany obuwia.

 

SI: Mocie wszyscy strzewiki przebute? Kery niy mo drugich strzewikōw, tyn musi iś we fuzeklach.

PL: Macie wszyscy przebrane buty? Kto nie ma drugich butów, ten musi iść w skarpetach.

 

 

 

Podej dalij…