przeganiać

przeganiać (sie) – przepędzać (pol.)

bezokolicznikprzeganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeganialiście; żeście przeganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeganiała żech; przeganiałach; żech przeganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeganiała żeś; przeganiałaś; żeś przeganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeganiały my; my przeganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeganiałyście; żeście przeganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeganiało żech; żech przeganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeganiało żeś; żeś przeganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przeganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przeganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przeganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przeganiali; bydymy przeganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przeganiali; bydziecie przeganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przeganiali; bydōm przeganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przeganiała; byda przeganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przeganiała; bydziesz przeganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przeganiała; bydzie przeganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przeganiały; bydymy przeganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przeganiały; bydziecie przeganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przeganiały; bydōm przeganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przeganiyło; byda przeganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przeganiało; bydziesz przeganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przeganiało; bydzie przeganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeganiany
rzeczownik odczasown.przeganiani
Rybnik

 

Cōż tak przeganiosz te kozy z miejsca na miejsce? Dyć niech żerōm w jednym miejscu.

Sztyjc przeganiōm te szpoki, ale to nic niy do, bo zarozki sōm zaś nazod.

Jakoś po tym ôbiedzie mie przeganio, musza lotać do haźla.

 

 

Podej dalij…