przegnać

przegnać (sie) – przegonić, przepędzić (pol.)

bezokolicznikprzegnać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeżyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeżyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeżynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeżynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeżyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeżynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegnaliście; żeście przegnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przegnała żech; przegnałach; żech przegnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegnała żeś; przegnałaś; żeś przegnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegnały my; my przegnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegnałyście; żeście przegnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przegnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przegnało żech; żech przegnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegnało żeś; żeś przegnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeżyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeżynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeżyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeżynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przignało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegnany
rzeczownik odczasown.przegnani
Rybnik

 

Przeżyń tego psa, aż dziecka kerego niy ugryzie.

Muszymy przeżynyć te krowy kōnsek dalij, bo sam już wyżarły wszystek trowa.

Ale mie przegnało po tej śmietōnce. Myśloł żech, ze niy doleca do haźla.

 

Podej dalij…