przegrać

przegrać (sie) – przegrać (pol.)

bezokolicznikprzegrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przegrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przegrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przegro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przegrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przegrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przegrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przegroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przegroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przegroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przegrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przegraliście; żeście przgrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przegrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przegrała żech; przegrałach; żech przegrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przegrała żeś; przegrałaś; żeś przgrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przegrały my; my przegrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przegrałyście; żeście przegrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przegrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przegrało żech; żech przegrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przegrało żeś; żeś przegrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przegrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przegroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przegroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przegroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przegrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przegrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przegrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przegrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przegrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przegrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przegrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przegrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przegrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przegrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przegrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przegrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przegrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przegro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przegrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przegrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przegroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przegroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przegroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przegrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przegrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przegrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przegrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przegrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przegrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przegrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przegrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przegrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przegrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przegrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przegrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przegroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przegroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przegroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przegrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przegrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przegrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przegrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przegrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przegrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przegrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przegrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przegrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przegrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przegrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przegrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzegrany
rzeczownik odczasown.przegrani
Rybnik

 

Niy chciyj zy mnōm grać, bo zaś przegrosz

Idź pogrej, yno niy przegrej.

 

Podej dalij…