przelecieć

przelecieć (sie) – przebiec, przlecieć (pol.)

bezokolicznikprzelecieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeleca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przelecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeleci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przelecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przelecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przelecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przelecioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przelecioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przelecioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przelecieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przelecieliście; żeście przelecieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przelecieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeleciałała żech; przeleciałach; żech przeleciała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeleciała żeś; przeleciałaś; żeś przeleciała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeleciała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeleciały my; my przeleciały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeleciałyście; żeście przeleciały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeleciały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeleciało żech; żech przeleciało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeleciało żeś; żeś przeleciało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przelecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przelecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przelecioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przilecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przelecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przelecieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeleciała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeleciały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeleciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeleć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeleci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przelećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przelecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przelecioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przelecioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przelecioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przelecieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przelecieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przelecieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeleciała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeleciała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeleciała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeleciały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeleciały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeleciały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeleciało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeleciało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeleciało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przelecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przelecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przelecioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przelecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przelecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przelecieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeleciała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeleciały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeleciało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny
imies. przym. biernyprzelecany
rzeczownik odczasown.przelecyni
Rybnik

 

Bal nōm przelecioł bez płot, a wlecioł do sōmsiada.

Dej piniōndze, to sie przeleca do budki po te cygarety.

Pōdź sie przelecymy kōnsek do lasa polotać.

Podej dalij…