przeluftować

przeluftować (sie) – przewietrzyć (pol.)

bezokolicznikprzeluftować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeluftuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeluftujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeluftuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeluftujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeluftujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeluftujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeluftowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeluftowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeluftowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeluftowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeluftowaliście; żeście przeluftowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeluftowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeluftowała żech; przeluftowałach; żech przeluftowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeluftowała żeś; przeluftowałaś; żeś przeluftowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeluftowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeluftowały my; my przeluftowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeluftowałyście; żeście przeluftowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeluftowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeluftowało żech; żech przeluftowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeluftowało żeś; żeś przeluftowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeluftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeluftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeluftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeluftowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeluftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeluftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeluftowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeluftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeluftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeluftowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeluftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeluftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeluftowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeluftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeluftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeluftowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeluftuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeluftuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeluftujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeluftujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeluftowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeluftowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeluftowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeluftowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeluftowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeluftowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeluftowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeluftowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeluftowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeluftowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeluftowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeluftowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeluftowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeluftowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeluftowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeluftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeluftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeluftowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeluftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeluftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeluftowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeluftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeluftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeluftowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeluftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeluftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeluftowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeluftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeluftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeluftowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.p
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeluftowany
rzeczownik odczasown.przeluftowani

 

Biera psa a idymy sie trocha przeluftować do lasa.

Trza powynosić t mantle ze szranku na dwōr, niech sie trocha przeluftujōm.

 

Podej dalij…