przemoknyć

przemoknyć (sie) – przemoknąć (pol.)

bezokolicznikprzemoknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przemokna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przemokniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przemoknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przemoknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przemokniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przemoknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przemoknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przemoknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przemoknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przemokli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przemokliście; żeście przemokli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przemokli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przemokła żech; przemokłach; żech przemokła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przemokła żeś; przemokłaś; żeś przemokła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przemokła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przemokły my; my przemokły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przemokłyście; żeście przemokły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przemokły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przemokło żech; żech przemokło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przemokło żeś; żeś przemokło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przemokło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przemoknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przemoknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przemoknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przemokli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przemokli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przemokli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przemokła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przemokła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przemokła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przemokły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przemokły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przemokły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przemokło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przemokło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przemokło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przemoknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przemoknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przemoknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przemoknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przemoknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przemoknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przemoknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przemokli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przemokli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przemokli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przemokła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przemokła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przemokła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przemokły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przemokły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przemokły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przemokło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przemokło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przemokło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przemoknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przemoknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przemoknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przemokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przemokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przemokli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przemokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przemokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przemokła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przemokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przemokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przemokły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przemokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przemokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przemokło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzemoknyty
rzeczownik odczasown.przemoknyci
Rybnik

 

Zapōmniała żech se paryzola, tōżżech przemokła z wiyrchu na dōł.

Niy rōb na tym deszczu, yno idź sie skryć pod dach, bo przemokniesz.

Jak tak bydzie padać, to za chwila cali przemoknymy.

Podej dalij…