przeszmuglować

przeszmuglować (sie)  – przemycić (pol.)

bezokolicznikprzeszmuglować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeszmugluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeszmuglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeszmugluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeszmuglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeszmuglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeszmuglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeszmuglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeszmuglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeszmuglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeszmuglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeszmuglowaliście; żeście przeszmuglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeszmuglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeszmuglowała żech; przeszmuglowałach; żech przeszmuglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeszmuglowała żeś; przeszmuglowałaś; żeś przeszmuglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeszmuglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeszmuglowały my; my preszmuglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeszmuglowałyście; żeście przeszmuglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszmuglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeszmuglowało żech; żech przeszmuglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeszmuglowało żeś; żeś przeszmuglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeszmuglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeszmuglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeszmuglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeszmuglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeszmuglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeszmuglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeszmuglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeszmuglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeszmuglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeszmuglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeszmuglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeszmuglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeszmuglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeszmuglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeszmuglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeszmuglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeszmugluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeszmugluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeszmuglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeszmuglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeszmuglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeszmuglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeszmuglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeszmuglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeszmuglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeszmuglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeszmuglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeszmuglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeszmuglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeszmuglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeszmuglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszmuglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeszmuglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeszmuglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeszmuglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeszmuglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeszmuglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeszmuglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeszmuglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeszmuglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeszmuglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeszmuglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeszmuglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeszmuglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeszmuglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście preszmuglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeszmuglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeszmuglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeszmuglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeszmuglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeszmuglowany
rzeczownik odczasown.przeszmuglowani
Rybnik

 

Co żeś to zaś tam przeszmuglowoł? Dyć ciebie kedy zawrzōm.

Przeszmuglujesz mi liter gorzoły z Czechōw?

Chłop przeszmuglowoł futro z Grecyje, bo mioł go ôbleczōne na sia

 

Podej dalij…