przezywać

przezywać (sie) – wyzywać, bluzgać (pol.)

bezokolicznikprzezywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przezywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przezywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przezywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przezywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przezywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przezywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przezywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przezywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przezywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przezywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przezywaliście; żeście przezywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przezywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przezywała żech; przezywałach; żech przezywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przezywała żeś; przezywałaś; żeś przezywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przezywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przezywały my; my przezywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przezywałyście; żeście przezywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przezywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przezywało żech; żech przezywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przezywało żeś; żeś przezywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przezywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przezywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przezywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przezywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przezywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przezywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przezywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przezywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przezywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przezywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przezywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przezywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przezywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przezywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przezywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przezywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przezywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przezywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przezywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przezywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przezywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przezywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przezywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przezywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przezywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przezywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przezywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przezywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przezywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przezywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przezywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przezywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przezywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przezywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przezywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przezywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przezywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przezywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przezywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przezywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przezywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przezywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przezywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przezywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przezywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przezywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przezywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przezywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przezywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przezywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przezywali; bydymy przezywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przezywali; bydziecie przezywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przezywali; bydōm przezywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przezywała; byda przezywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przezywała; bydziesz przezywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przezywała; bydzie przezywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przezywały; bydymy przezywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przezywały; bydziecie przezywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przezywały; bydōm przezywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przezywało; byda przezywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przezywało; bydziesz przezywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przezywało; bydzie przezywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzezywany
rzeczownik odczasown.przezywani
Rybnik

 

Na co to tyn tata zaś tam na tym placu tak przezywoł?

Jeszcze roz bydziesz jōm przezywała, to jo se z tobōm pogodom.

Niy przezywej na mie, żech ci tak dłōgo tej ksiōnżki niy nosiyła, ale była żech ôtok choro.

 

Podej dalij…