przi wojsku

przi wojsku – w wojsku (pol.)

POL: przi wojsku (być) – być w wojsku, odbywać służbę wojskową

 

Jak żech bōł przi wojsku, to żech zrobiōł prawo jazdy, tōż terazki robia za szofera.

My z Zefkym byli przi wojsku we Zgorzelcu.

Jak jo bōł przi wojsku, to to niy była tako szkōłka, jak terazki.

Podej dalij…