przi wojsku

przi wojsku – w wojsku (pol.)

POL: przi wojsku (być) – być w wojsku, odbywać służbę wojskową

 

SI: Jak żech bōł przi wojsku, to żech zrobiōł prawo jazdy, tōż terazki robia za szofera.

PL: Jak byłem w wojsku , to zrobiłem prawo jazdy, więc teraz pracuję jako kierowca.

 

SI: My z Zefkym byli przi wojsku we Zgorzelcu.

PL: My z Józkiem byliśmy w wojsku w Zgorzelcu.

 

SI: Jak jo bōł przi wojsku, to to niy była tako szkōłka, jak terazki.

PL: Kiedy ja byłem w wojsku, to nie było to przedszkole, jak teraz.

Podej dalij…