prziciepać

prziciepać – przyrzucić (pol.)

bezokolicznikprziciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziciepaliście; żeście prziciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziciepała żech; prziciepałach; żech prziciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziciepała żeś; prziciepałaś; żeś prziciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziciepały my; my prziciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziciepałyście; żeście prziciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziciepało żech; żech prziciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziciepało żeś; żeś prziciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziciepany
rzeczownik odczasown.prziciepani
Rybnik

POL: przyrzucić jedną rzecz inną, poprzez wielokrotne rzucenie, np. przyrzucić coś ziemią, piaskiem

 

SI: Wejź łopata, a prziciepej trocha tyn kabel ziymiōm, aż go kery w nocy niy ukradnie.

PL: Weź łopatę i przyrzuć trochę ten przewōd ziemią, żeby go ktoś nie ukradł w nocy.

 

SI: Kery mi prziciepoł te bole deskami, jako jo ich mōm terazki wyciōngnyć ze spodku?

PL: Kto przyrzucił mi te grube deski  innymi deskami, jak ja mam je teraz wyciągnąć ze spodu?

Podej dalij…