przignać

przignać (sie) – przygonić, przypędzić (pol.)

bezokolicznikprzignać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziżyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziżyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziżynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziżynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziżyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziżynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przignoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przignoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przignoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przignali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przignaliście; żeście przignali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przignali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przignała żech; przignałach; żech przignała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przignała żeś; przignałaś; żeś przignała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przignała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przignały my; my przignały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przignałyście; żeście przignały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przignały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przignało żech; żech przignało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przignało żeś; żeś przignało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przignało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przignoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przignoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przignoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przignali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przignali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przignali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przignała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przignała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przignała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przignały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przignały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przignały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przignało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przignało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przignało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziżyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziżynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziżyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziżynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przignoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przignoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przignoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przignali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przignali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przignali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przignała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przignała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przignała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przignały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przignały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przignały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przignało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przignało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przignało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przignoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przignoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przignoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przignali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przignali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przignali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przignała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przignała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przignała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przignały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przignały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przignały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przignało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przignało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przignało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzignany
rzeczownik odczasown.przignani
Rybnik

 

Prziżyń już te krowy z łōnki do chlywa, bo tam sie ćmi pomału.

Pōdż prziżynymy te kury sam na trowa, coby tam na zegrodzie tela niy grzebały.

Podej dalij…