przikryncić

przikryncić (sie) – przykręcić (pol.)

bezokolicznikprzikryncić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przikrynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przikryncisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przikrynci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przikryncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przikryncicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przikryncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przikrynciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przikrynciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przikrynciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przikrynciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przikrynciyliście; żeście przikrynciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przikrynciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przikrynciyła żech; przikrynciyłach; żech przikrynciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przikrynciyła żeś; przikrynciyłaś; żeś przikrynciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przikrynciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przikrynciyły my; my przikrynciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przikrynciyłyście; żeście przikrynciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przikrynciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przikrynciyło żech; przikrynciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przikrynciyło żeś; żeś przikrynciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przikrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przikrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przikrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przikrynciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przikrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przikrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przikrynciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przikrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przikrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przikrynciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przikrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przikrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przikrynciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przikrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przikrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przikrynciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przikrynć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przikrynci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przikrynćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przikryncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przikrynciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przikrynciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przikrynciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przikrynciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przikrynciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przikrynciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przikrynciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przikrynciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przikrynciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przikrynciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przikrynciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przikrynciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przikrynciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przikrynciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przikrynciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przikrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przikrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przikrynciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przikrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przikrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przikrynciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przikrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przikrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przikrynciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przikrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przikrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przikrynciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przikrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przikrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przikrynciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzikryncōny
rzeczownik odczasown.przikryncyni
Rybnik

 

Przikrynć mi te dźwiyrka we szranku, bo zachwila całkym ulecōm.

Przikrynciōł żś te kōłko, aż go niy stracisz po drōdze?

Przikrync se te zgrzadełko, bo je luźne.

 

Podej dalij…