przismyczyć

przismyczyć (sie) – przywlec, przyciągnąć (pol.)

bezokolicznikprzismyczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przismycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przismyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przismyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przismyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przismyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przismyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przismyczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przismyczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przismyczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przismyczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przismyczyliście; żeście przismyczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przismyczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przismyczyła żech; przismyczyłach; żech przismyczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przismyczyła żeś; przismyczyłaś; żeś przismyczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przismyczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przismyczyły my; my przismyczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przismyczyłyście; żeście przismyczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeimyczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przismyczyło żech; żech przismyczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przismyczyło żeś; żeś przismyczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przismyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przismyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przismyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przismyczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przismyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przismyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przismyczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przismyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przismyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przismyczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przismyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przismyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przismyczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przismyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przismyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przismyczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przismycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przismyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przismyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przismyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeimyczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeimyczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przismyczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przismyczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przismyczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przismyczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeimyczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przismyczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przismyczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przismyczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przismyczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przismyczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przismyczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przismyczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przismyczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przismyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przismyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przismyczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przismyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przismyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przismyczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przismyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przismyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przismyczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przismyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przismyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przismyczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przismyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przismyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przismyczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzismyczōny
rzeczownik odczasown.przismyczyni
Rybnik

 

Co to tyn kot zaś przismyczōł za szczura pod te dźwiyrze?

Skōnd żeś to zaś przismyczōł te koło? Ukrod żeś go spod szynku, abo żeś go za piwo kupiōł?

 

Podej dalij…