przisuć

przisuć (sie) – przysypać (pol.)

bezokolicznikprzisuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przisuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przisuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przisuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przisuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przisuliście; żeście przisuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przisuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przisuła żech; przisułach; żech przisuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przisuła żeś; przisułaś; żeś przisuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przisuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przisuły my; my przisuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przisułyście; żeście przisuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przisuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przisuło żech; żech przisuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przisuło żeś; żeś przisuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przisuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przisuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przisuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przisuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przisuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przisuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przisuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przisuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przisuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przisuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przisuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przisuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przisuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przisuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przisuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przisuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przisuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przisuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przisuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przisuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przisuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przisuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przisuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przisuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przisuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przisuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przisuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przisuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przisuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przisuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przisuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeiuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przisuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przisuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przisuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przisuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przisuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przisuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przisuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przisuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przisuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przisuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przisuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przisuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przisuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przisuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzisuty
rzeczownik odczasown.przisuci
Rybnik

 

Kery mi zaś sam ôberwoł tyn beszōng a przisuł tyn czysty piosek?

Wejź łopata a przisuj ta fojera ziymiōm, co sie co niy chyci, jak pudymy dudōm.

 

Podej dalij…