prziwiōnzać

prziwiōnzać (sie) – przywiązać (pol.)

bezokolicznikprziwiōnzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziwiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziwiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziwiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziwiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziwiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziwiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziwiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziwiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziwiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziwiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziwiōnzaliście; żeście prziwiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziwiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziwiōnzała żech; prziwiōnzałach; żech prziwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziwiōnzała żeś; prziwiōnzałaś; żeś prziwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziwiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziwiōnzały my; my prziwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziwiōnzałyście; żeście prziwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziwiōnzało żech; żech prziwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziwiōnzało żeś; żeś prziwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziwiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziwiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziwiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziwiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziwiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziwiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziwiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziwiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziwiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziwiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziwiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziwiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziwiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziwiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziwiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziwiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziwiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziwiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziwiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziwiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziwiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziwiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziwiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziwiōnzany
rzeczownik odczasown.prziwiōnzani
Rybnik

 

Prziwiōńż koniec sznōry do kōmina, co kery niy pociōngnie a niy sleci na dōł.

Prziwiōnzoł żech tego psa ku budzie, niech niy loce, bo jeszcze kogo ugryzie.

Podej dalij…