prziwiōnzować

prziwiōnzować (sie) – przywiązywać, wiązać (pol.)

bezokolicznikprziwiōnzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziwiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziwiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziwiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziwiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziwiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziwiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziwiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziwiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziwiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziwiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziwiōnzowaliście; żeście prziwiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziwiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziwiōnzowała żech; prziwiōnzowałach; żech prziwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziwiōnzowała żeś; prziwiōnzowałaś; żeś prziwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziwiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziwiōnzowały my; my prziwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziwiōnzowałyście; żeście prziwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziwiōnzowało żech; żech prziwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziwiōnzowało żeś; żeś prziwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziwiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziwiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziwiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziwiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziwiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziwiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziwiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziwiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziwiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziwiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziwiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziwiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziwiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziwiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziwiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziwiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziwiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziwiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziwiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziwiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda prziwiōnzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prziwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie prziwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy prziwiōnzowali; bydymy prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie prziwiōnzowali; bydziecie prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm prziwiōnzowali; bydōm prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda prziwiōnzowała; byda prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz prziwiōnzowała; bydziesz prziwiōnzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie prziwiōnzowała; bydzie prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy prziwiōnzowały; bydymy prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie prziwiōnzowały; bydziecie prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm prziwiōnzowały; bydōm prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda prziwiōnzowało; byda prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prziwiōnzowało; bydziesz prziwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie prziwiōnzowało; bydzie prziwiōnzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziwiōnzowany
rzeczownik odczasown.prziwiōnzowani
Rybnik

 

Sam mosz sznōrka a prziwiōnzuj te tōmaty do patyków.

Sztyjc prziwiōnzuja te wrota drōtym a sztyjc to keryś urwie, a sōm wrota ôtwarte.

Podej dalij…