prziwitać

prziwitać (sie) – przywitać (pol,)

bezokolicznikprziwitać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziwitōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziwitosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.prziwito
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziwitōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziwitocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziwitajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziwitoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziwitoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziwitoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziwitali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziwitaliście; żeście prziwitali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziwitali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziwitała żech; prziwitałach; żech prziwitała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziwitała żeś; prziwitałaś; żeś prziwitała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziwitała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziwitały my; my prziwitały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziwitałyście; żeście prziwitały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwitały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziwitało żech; żech prziwitało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziwitało żeś; żeś prziwitało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziwitało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziwitoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziwitoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziwitoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziwitali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziwitali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziwitali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziwitała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziwitała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziwitała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziwitały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziwitały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziwitały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziwitało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziwitało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziwitało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziwitej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech prziwito
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziwitejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziwitajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziwitoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziwitoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziwitoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziwitali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziwitali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziwitali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziwitała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziwitała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziwitała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziwitały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziwitały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziwitały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziwitało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziwitało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziwitało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziwitoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziwitoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziwitoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziwitali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziwitali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziwitali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziwitała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziwitała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziwitała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziwitały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziwitały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziwitały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziwitało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziwitało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziwitało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziwitany
rzeczownik odczasown.prziwitani
Rybnik

 

Prziwitejcie soie ze ciotkōm.

Prziwitaliście sie ze starzikym?

Doczkej, yno sie prziwitōm.

Podej dalij…